تاریخ اسلام
تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلام با تکیه بر هند و جنوب شرق آسیا

چكيده

نظام‌هاي حکومتي ايران در دورة بعد از اسلام، بازتوليد نظام سياسي ايران قبل از اسلام بود که در فر­آيند سياسي چندصدساله و هم‌زمان با اسلامي‌شدن جامعه ايراني و کسب استقلال تدريجي از خلافت صورت پذيرفت. غزنويان نخستين حکومت ترک‌نژاد ايراني بودند که برعکس بسياري از حکومت­هاي ايراني، قدرت‌يافتن آنان مبناي قبيله­اي نداشت. حاکمان غزنوي نه رؤساي قبايل، بلکه غلام ‌سپاهسالاراني بودند که رده­هاي مختلف نظامي را با تلاش خويش به دست آورده بودند و خصلت نظامي­گري و استبداد، در تمام وجود آنان ريشه داشت. در اين مقاله می‌کوشیم براساس نظرية ليکرت و با تکيه بر آثار برجسته ادبي‌تاريخي اين دوره؛ یعنی تاريخ بيهقي و ديوان سه شاعر درباري عنصري و فرخي و منوچهري نظام حکومتي غزنويان را در دو سطح مياني (ساختاري) و سطح کلان (محيطي) بررسي کنیم. در سطح مياني (ساختاري) نحوة ارتباط و تمرکز و تمرکزنیافتن، سيستم رهبري ليکرت و در سطح کلان (محيطي)، نظام ارزشي و چگونگي تأثير آن بر شيوة رهبري غزنويان را تبيين مي­­­کنیم. غزنويان با ترويج نظام ارزشي الهي و انتساب حاکميت خود به پيامبر(ص) از طريق خيلفه بغداد، به حکومت خویش تقدس بخشيده و جناياتشان را توجيه مي‌کردند. بدين‌وسيله، نظام ديکتاتوري پديد آوردند که به‌شدت متمرکز بود؛ يعني تمام تصميم‌گيري‌ها در رأس سازمان انجام مي‌گرفت و سيستم شماره يک ليکرت، يعني شيوة آمرانه، در آن حکمفرما بود.

برای دریافت متن کامل مقاله به سایت مجله " پژوهش های تاریخی "  دانشگاه اصفهان  سال پنجم شماره چهارم  زمستان 1392مراجعه شود.

 

 

ارسال در تاريخ دوشنبه یکم دی 1393 توسط دکتر سیاوش یاری

جایگاه پنجاب در گسترش و تعمیق برخی از مولفه های فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عصر ترکان( چاپ شده در مجله مطالعات شبه قاره، سال ششم ، شماره 18)

آثار فرهنگ و تمدن ایران را در جای جای هند می توان یافت؛ ولی پنجاب در جذب عناصر و مولفه های فرهنگی و تمدنی ایران همچون زبان، دین، معماری، موسیقی و... از قدمت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این منطقه که در دوره ی غزنویان مرکز سیاسی و اداری آنان گردید؛ امرا، دیوانسالاران، علما، دانشمندان، عرفا و صوفیان ایرانی را به سوی خود جذب و جلب نمود. بدین ترتیب سند جایگاه خود را نزد ایرانیان از دست داده و پنجاب جانشین آن گردید. اسم این منطقه پنجاب( پنج آب)  به خوبی گویای عمق نفوذ فرهنگ ایران در این خطه از شبه قاره است. پنجاب منشا بسیاری از تغییرات و تحولات مهم هند در دوره ی اسلامی  از جمله پیدایش زبان اردو و آیین سیک است، و حتی هنر و معماری نشات گرفته از این منطقه و تحت تاثیر فرهنگ و تمدن ایرانی است. هم چنین پنجاب محل نشو و نمای صوفیان و مکتب های صوفیانه و عارفانه ی معروف هند است که بنیانگذاران و بسیاری از اقطاب آنها ایرانی بودند. مسئله مقاله پیش رو بررسی کم و کیف و تحلیل و تفسیر این قضایا و ارائه تصویری قابل قبول از فرآیند گسترش و امتزاج فرهنگ و تمدن ایرانی در این منطقه و شناخت زوایای پیدا و پنهان آن بابهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی است.

 ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه یازدهم مرداد 1393 توسط دکتر سیاوش یاری

همایش بین امللی "نقش امیر خسرو دهلوی (طوطی هند) در روابط فرهنگی ایران و هند" در روزهای 13تا 16 اسفند 1392 در شهردانشگاهی علیگر هندو توسط بخش فارسی این دانشگاه و به همت خانم دکتر آذرمیدخت صفوی  برگزار گردید. در این همایش محققان زیادی از کشورهای مختلف علاقه مند به زبان فارسی به خصوص ایران، هند و بنگلادش شرکت کرده بودند که شخصیت ، آثار و احوال امیر خسرو را از جنبه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند. سخنران افتتاحیه این همایش جناب اقای دکتر حداد عادل بود که امیر خسرو و سعدی را با هم مقایسه و در این مورد مطالب مفیدی ارائه داد. در این همایش توسط نگارنده مطلبی راجع به جایگاه امیر خسرو در تاریخنگاری هند ارائه شد. گزیده ای از مطالب به این قرار است:

 امیر خسرو دهلوی معروف به سعدی هند از شعرای نامدار اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری در هند است که از وی آثار قابل توجهی در ادبیات، تاریخ و اللهیات بر جای مانده است. بنا به برخی اقوال تعداد آثار وی حتی به حدود یکصد اثر نیز می رسد ولی آنچه از وی اکنون در دسترس است کمتر از یک سوم این تعداد است. از او که به زبان های فارسی، عربی و هندی تسلط داشته بیش از شش کتاب تاریخی منظوم و منثور بر جای مانده است. ورود وی به حیطه تاریخنگاری به دستور و برای پادشاهانی بوده است که وی در دربار آنان به عنوان " امیر" و منشی" خدمت نموده است. وی هفت پادشاه در دو سلسله حکومتی خلجیان و تفلق شاهیان را که گاهی دشمنان خونی یکدیگر بوده اند خدمت نموده وبرخی او را  بدین خاطر مورد سرزنش و توبیخ قرار داده و آثار وی را فاقد دقت و حقیقت تاریخی دانسته اند. به هر حال امیر خسرو مورخی حرفه ای نبوده و خود وی نیز چنین ادعایی نداشته است.

     


ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1393 توسط دکتر سیاوش یاری

چاپ شده در مجله تاریخ ایران(شماره 67) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با تشکیل نهاد خلافت به خصوص در دوره ی عباسی، ایرانیان نیز با هدف بازیابی قدرت و هویت سیاسی خویش، نهاد سلطنت را تاسیس و با خلفای عباسی به رقابت و گاه دشمنی پرداختند. در دوره خوارزمشاهیان، خلفا و سلاطین با بهره گیری از عوامل مختلف از جمله سیاست های مذهبی، در پی بسط و توسعه قدرت و قلمرو خود بودند. عراق عجم مهمترین منطقه محل نزاع این دو نهاد در این دوره، به آوردگاه خلفای عباسی و خوارزمشاهیان و متحدان سیاسی آنان تبدیل شده بود. خلاء قدرت ناشی از اضمحلال سلاجقه بزرگ، طمع این دو قدرت را برای تصاحب میراث سلاجقه دو چندان ساخته بود. عباسیان در پی بازیابی قدرت سیاسی و خوارزمشاهیان به فکر تسلط بر بغداد و وادار نمودن خلفای عباسی به پذیرش سیطره ی سیاسی- نظامی سلاطین بودند که نتیجه ی این امر تلاش دو قدرت برای یارگیری در میان حکومت های محلی در ایران و درگیری های متعدد در عراق عجم و فرجام نهایی آن نیز شکست خوارزمشاهیان بود. مسئله مقاله پیش رو بررسی نقش و جایگاه مذهب در مناسبات  و منازعات خلفای عباسی و سلاطین خوارزمشاهی از آغاز تا دوره ی سلطان محمد است. بر این اساس ابتدا داده های تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر تاریخی جمع آوری؛ سپس با استفاده از آخرین یافته های پژوهشی، تحلیل و تبیین گردیده است.

 

واژگان کلیدی: عباسیان، خوارزمشاهیان، سیاست های مذهبی، عراق عجم، تکشادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه چهاردهم دی 1391 توسط دکتر سیاوش یاری

بیست و دومین کنفرانس انجمن مورخان آسیا

بیست و دومین کنفرانس انجمن مورخان آسیا(IAHA) از تاریخ دوم تا ششم جولای 2012 (12 تا 16 تیر ماه 1391) در شهر Surakarta  در جاوه مرکزی اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس بیش از چهارصد نفر از بیست و پنج کشور جهان شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان کشورهای هلند، هند و مالزی چشمگیرتر بود ولی از کشورهای مختلف اروپا و آسیا در این کنفرانس حضور داشتند. از کشور ایران تنها نگارنده حضور داشت و موضوع مقاله نیز نقش جاده ابریشم در مبادلات فرهنگی به خصوص نشر ادیان بود.امید که در کنفرانس بعدی انجمن مورخان آسیا که در مالزی برگزار خواهد شد ایرانیان بیشتری شرکت کنند. بسیاری از شرکت کنندگان مایل بودند که این کنفرانس در ایران هم برگزار گردد. به امید ان روز.

ارسال در تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم تیر 1391 توسط دکتر سیاوش یاری

(همایش بین المللی خلیج فارس 1388)

چکیده

خلیج فارس نامی آشنا برای ایرانیان و همه مردم جهان است. از هنگامی که زندگی و تاریخ در فلات ایران آغاز گردیده تاکنون، سرنوشت ایران و جهان به نوعی با خلیج فارس گره خورده است.  این منطقه همیشه کانون توجه و محل رقابت و نزاع قدرت های بزرگ بوده است. خلیج فارس از حیث موقعیت جغرافیایی، نظامی واهمیت ترانزیتی از جایگاه ویژه و والایی در جهان برخوردار است و نقش بی بدیلی در ارتباط شرق و غرب آسیا داشته است. در دوره اسلامی نیز ساکنان جزایر، کرانه ها و پس کرانه های این منطقه نقش مهمی در مناسبات شرق و غرب آن روز به خصوص شبه قاره هند و جزایر و سواحل جنوبی آن با دنیای اسلام داشته اند. در این مقاله جایگاه و پایگاه خلیج فارس و جزایر و سواحل آن در تجارت با سواحل غربی هند، اهمیت و ضرورت این مناسبات اقتصادی و پی آمدهای فرهنگی آن مورد کندوکاو و بررسی قرار می گیرد؛ موضوعی که محققان داخلی تا کنون به آن اقبال زیادی نشان نداده اند.

واژگان کلیدی: خلیج فارس، هند، مناسبات اقتصادی، گسترش اسلام، پی آمدهای فرهنگی  ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه بیست و هشتم بهمن 1390 توسط دکتر سیاوش یاری

 الغارات و مولف آن ( چاپ شده در مجله کتاب ماه )

الغارات عنوان کتاب هایی است که موضوع آنها به ذکر عمل و چگونگی شبیخون و غارت قلمرو علی (ع)  توسط ایادی و عمال معاویه می پردازند . پس از جنگ صفین یکی از سیاست های معاویه برای مقابله  با امام علی (ع) و مستاصل کردن یاران و طرفداران آن حضرت، غارت قلمرو آنان و قتل و کشتار در این سرزمین ها  بود. هدف معاویه ایجاد رعب و وحشت و ناامنی واضطراب و آزار و اذیت شیعیان و نهایتا  تضعیف حکومت علی(ع) بود . در کتاب های تاریخ و سیره از این گونه اعمال معاویه و عمال او تحت عنوان "غارات " یاده شده که منظور همان شبیخون و حمله غافلگیرانه است.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه دهم آبان 1390 توسط دکتر سیاوش یاری

عوامل موثر در  نشر و گسترش اسلام در مجمع الجزایر مالایا از آغاز تا ورود استعمارگران ( بررسی موردی نقش تجار)چاپ شده در مجله  پژوهش نامه تاریخ اسلام

چکیده

مجمع الجزایر مالایا ( جزایر بین هندوچین و استرالیا ) به علت موقعیت خاص جغرافیایی در طول تاریخ مورد توجه و مطمح نظر اقوام مختلف قرار گرفته است. در آستانه ورود اسلام،  در این منطقه و به خصوص در جاوه و سوماترا،  فرهنگ و تمدن هندی رواج یافته بود. گرچه ایرانیان و اعراب نیز از دیرباز  با این جزایر مراودات تجاری و بازرگانی داشتند، اما پس از طلوع اسلام و گسترش آن، بازرگانان مسلمان هم به جهت موقعیت و اهمیت  ترانزیتی این مجمع الجزایر که بر سر راه چین و شرق آسیا قرار داشت و هم به علت وفور ادویه در جاوه، سوماترا و جزایر ملوک به این مناطق روی آوردند. تجار ایرانی، عرب و هندی همچون مبلغان دین اسلام به ایفای نقش پرداختند. در این مقاله نگارنده در پی آن است که نقش تجار فوق را در نشر، ترویج و تعمیق اسلام و باورهای آن و ساز و کار گسترش آن و زمینه ها، علل و عوامل گروش بومیان این جزایر و موانع آنان از این حیث مورد بررسی قرار دهد.


ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه یکم آبان 1390 توسط دکتر سیاوش یاری

اجانشينان جلم بن شيبان

پس از مرگ جلم بن شيبان (380 هـ..ق)، شيخ حميد جانشين وي گرديد که در تاريخ فرشته از وي با عنوان «حميد لودي» ياد شده است. ( فرشته، 1868، ج1، 24 ) مشخص نيست كه او پسر جلم بن شيبان است، يا يكي از خويشاوندان وي يا يكي از خاندان سامه بن لوي. گرچه برخي معتقدند كه لوي تحريف شده لودي است و اين شخص از خاندان سامه بن لوي مي باشد. ( Maclean, 1989, 135 )  ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه سی و یکم مرداد 1390 توسط دکتر سیاوش یاری
چکیده

 تاریخ اسلام در هند و جنوب شرق آسیا از موضوعاتی است که در ایران به آن کمتر توجه شده است. بنابراین هر گونه پژوهشی در این زمینه فارغ از کیفیت آن از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است.مقاله پیش رو فراز و فرود نخستین دولت اسماعیلی شبه قاره هند را مطمح نظر و مورد توجه قرار داده است.اسماعیلیان نخستین تلاش های خود را از اواخر قرن سوم هجری قمری آغاز کردند که اوضاع سیاسی و اجتماعی منطقه، تلاش های آنان را قرین موفقیت گردانید. گزارش منابع نیز حاکی از موفقیت سریع دعات اسماعیلی و اقبال حاکمان و مردم به آیین آنان است. البته دولت اسماعیلیان مستعجل بود و نتوانست بیش از چند دهه به حیات سیاسی خود ادامه دهد و در برابر حملات محمود غزنوی از پای درآمد و در واقع نزاع عباسیان و فاطمیان در هند به سود بنی عباس به پایان رسید. در این مقاله با استفاده از اسناد و مدارک کتابخانه ای در ایران و هند و با روش توصیفی -  تحلیلی این مسئله بررسی گردیده است.

 

واژگان کلیدی: اسماعیلیان، سند، عباسیان، هند، غزنویانادامه مطلب...
ارسال در تاريخ یکشنبه نهم مرداد 1390 توسط دکتر سیاوش یاری

نزاع عباسیان  با فاطمیان در هند

از زمان های بسیار قدیم بین هند و اعراب مناسبات تجاری برقرار بوده است.همان طوری که هید (1) (Heyd)، سید سلیمان ندوی (2) و حزین (3 (Huzayyin) در آثار برجسته خود توضیح داده اند، شبه جزیره عربستان و تجار دریا نورد آن نقش مهمی در این ارتباطات داشته اند. با ظهور اسلام، اعراب نقش خود را به عنوان میانجیان تجاری به دیگر زمینه ها همچون سیاسی، مذهبی و فتوح  نظامی  توسعه دادند، اینکه چگونه در دوره اول بعثت حضرت محمد (ص)، اصحاب ان حضرت به طرف غرب و یا از طریق حبشه به نواحی مختلف حاشیه اقیانوس هند مهاجرت کردند.(4)ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه سیزدهم اسفند 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

جغرافياي تاريخي خوارزم و اهمیت اقتصادی و نظامی آن    (چاپ شده در مجله ایران شناخت شماره 13 )

خوارزم كه به نام‌هاي خوراسميه و خوراسميا نيز آمده[1]، از مناطق قديمي و باستاني ايران بوده كه از روزگاران گذشته به همين نام خوانده مي‌شده است پس از حملة مغول، خيوه ناميده شد. تاكنون محققان نتوانسته‌اند معني درست اين كلمه را بيابند، و در اين‌باره نظرات مختلفي بيان شده كه برخي از آنها بيشتر به افسانه شباهت دارند تا نظرية علمي. كلمة خوارزم از دو جزء تشكيل شده است:

”خوار“ كه به معني پائين و ”رزم“ كه همان ”زمي“ يا زمين است. برخي معتقدند كه خوار همان ”خور“ يا خورشيد و خوارزم به معني سرزميني است كه خورشيد از آن بالا مي‌آيد و اين نمايانگر موقعيت خوارزم است كه در شمال‌شرق سرزمين اصلي ايرانيان واقع بوده است.[2][1] - Bosworth; C.E. KHWARZM; Encyclopedia of lslam (2nd. ed); vol, lv; p.1061.

[2] - Bosworth; lbld; p.1061.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه بیست و چهارم مهر 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

مناسبات فرهنگی ایران و هند از آغاز تا تشکیل حکومت سلاطین دهلی

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن مورخان آسیا  در تاریخ 22- 25 ژوئن 2010 ( 1 – 5 تیر 1389)  در سنگاپور با حضور شرکت کنندگانی از بیش از 50 کشور جهان و با ارائه بیش از چهارصد مقاله برگزار گردید. نگارنده نیز با مقاله ای تحت عنوان "مناسبات فرهنگی ایران و هند از آغاز تا تشکیل حکومت سلاطین دهلی" در این کنفرانس شرکت کرد. متاسفانه از ایران شرکت کننده ی دیگری در این کنفرانس به جز یک مورد حضور نداشت. این انجمن با اینکه در سال 1961م. تاسیس شده و هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای آسیایی برگزار می گردد و محققان زیادی از اروپا و آمریکا نیز در آن شرکت می کنند برای محققان و مورخان ایرانی نامی ناآشناست. امید است در سال های آتی مححققان ایرانی نیز شرکت قابل توجه و شایسته ای در این کنفرانس داشته و حتی میزبانی آن را نیز به عهده گیرند.

ارسال در تاريخ جمعه هجدهم تیر 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

  گسترش نفوذ دین اسلام در شبه قاره هند از قرن اول تا پنجم ه . ق (مجله پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان )

چكيده

 ساز وكار نشر و گسترش اسلام در شرق آسيا و شبه قاره هند با ديگر مناطق اسلامي متفاوت بوده است . در اين منطقه، تجار بازرگانان ، علما ، دانشمندان و صوفيان  از طريق تعامل و تبادل  فكري و فرهنگي و با تساهل و مدارا بوميان اين مناطق را به آيين اسلام در آورده اند . در اين ميان علما و دانشمندان مسلمان با تعامل و تناظر با دانشمندان هند به عنوان يك نيروي تاثير گذار به تبيين عقلايي افكار و عقايد ديني و مذهبي پرداخته و اين عقايد را در عمق اذهان و افكار نشانده اند . در واقع رويكرد اسلام و مسلمانان در اين  خطه علمي و  عقلايي يا عرفاني بوده و بار اصلي رسالت نشر و گسترش اسلام نيز بر دوش علما و دانشمندان بوده است . در اين مقاله سعي براين است كه به اختصار تلاش و تكاپوي مسلمانان جهت تبيين و تشريح عقلايي و علمي باورها و عقايد مذهبي نشان داده شود .

كليدواژه: هند ،سند ، گسترش اسلام، علمي، دانشمندان، تعامل ، مناظره   ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ پنجشنبه سیزدهم خرداد 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

مقاله زیر توسط نگارنده در همایش بین المللی خلیج فارس اردیبهشت ماه 1388 در تهران ارائه گردیده است: " مهاجرت اعراب به خلیج فارس، انگلستان و شکل گیری شیخ نشین ها"

چکیده

  خلیج فارس در قرون جدید همچون گذشته مرکز ثقل مبادلات تجاری و معادلات سیاسی- نظامی بود. ایران که از گذشته های دور بر تمام خاورمیانه کنونی و حتی مصر تسلط و حاکمیت داشت، در تاریخ معاصر نیز کماکان حاکم بلا منازع منطقه محسوب می گردید؛ تا اینکه استعمار گران اروپایی به خلیج فارس وارد شدند. با توجه به برتری نظامی آنان و ضعف و انحطاط کشوری و لشکری کشورهای مسلمان از جمله ایران  به تدریج از میان استعمار گران- انگلستان – قدرت برتر گردید و ایران که خود زمانی برای مقابله با پرتقالی ها با انگلیس ها همدست گردیده بود، اکنون در برابر سیاست ها و اقدامات انگلستان منفعل و مستأصل گردید که در این میان ورود اعراب مهاجر که از شبه جزیره عربستان در برابر وهابیون گریخته بودند، فرصت مناسبی برای انگلستان فراهم آورد تا با عقد قراردادهایی نطفه کشورهای کنونی شیخ نشین را پی ریزی نماید. در این مقاله به تبیین و تشریع مناسبات ایران و انگلستان پرداخته و نقش انگلستان در شکل گیری دولت های شیخ نشین عرب پرداخته شده است.

کلید واژه: خلیج فارس، ایران، قواسم، عتوبی، شیخ نشین ها، تشکیل حکومت، انگلستان.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ جمعه سی و یکم اردیبهشت 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

تاسیس حکومت های مستقل در منصوره و ملتان

در این زمان در دنیای اسلام ، به خصوص در نواحی دوردست قلمرو خلافت ، سیطره و قدرت خلافت تا حدود زیادی به چالش کشیده و تضعیف شده بود. از مدت ها پیش ، اغالبه ، در مصر کوس استقلال می زدند و عباسیان مجبور شدند حکومت آنان را بر افریقه به رسمیت بشناسد. در ایران نیز طاهریان از اوایل قرن سوم هجری ، ادعای استقلال نمودند. مامون توانست طاهر را از سر راه خود بردارد ، ولی مجبور به واگذاری حکومت خراسان به فرزندان وی گردید و در عمل ، حکومت طاهریان در خراسان به رسمیت شناخته شد و آنها در این منطقه ، حکومتی موروثی تشکیل دادند. ترکان نیز تاحدود زیادی قدرت را در دربار خلافت بغداد در دست گرفته بودند و نفوذ خلافت کم کم به امور مذهبی و معنوی محدود شد. ساکنان سند و سردارانی که از مدت ها قبل به فکر تشکیل حکومتی مستقل در منطقه بودند ، از این فرصت استفاده کردند.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

چکیده

پس از سقوط بنی امیه، مناطق تحت سلطه آنان از جمله بخش هایی از غرب هند به تدریج تحت نفوذ و سلطه بنی عباس قرار گرفت. در این زمان ، شیعیان نیز که از آل عباس نا امید و ناراضی بودند، تحت تعقیب و آزار آنان قرار گرفته و به مناطق دوردستی چون سند روی آوردند. این مسئله باعث ایجاد حساسیت و توجه ویژه بنی عباس به قلمرو اسلامی در سند گردید. به علت وجود اتباع قبیله های عرب که از مدت ها قبل از اسلام با یک دیگر اختلاف و درگیری داشتند،اختلافات قبیله ای بالا گرفت که این امر، سبب توقف فتوحات مسلمانان و تقویت جبهه غیر مسلمان گردید و پایه های حکومت اسلامی را در این منطقه سست نمود . این اختلافات و دوری سند و هند از مرکز خلافت و جاه طلبی برخی از سران قبایل سرانجام باعث پیدایش حکومت های مستقل در منصوره و ملتان گردید که رقابت های محلی و منطقه ای را به اوج خود رساند. این اقدام ، هم زمان و یا اندکی پس از تحرکات استقلال طلبانه در شمال آفریقا وایران صورت پذیرفت که فرجام آن چیزی جز چند دستگی و تضعیف دنیای اسلام نبود.

واژه های کلیدی: سند ، هند ، بنی عباس، منصوره ، ملتان ، هباری ها ، بنوسامه.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

ابن اسحاق و سيره ي او

مقدمه

پس از ظهور اسلام به تدريج نگارش در ميان مسلمانان رواج يافت. نطفه اين نگارش، كتابت قرآن بود. به تدريج و بخصوص پس از رحلت پيامبر(ص) و درگذشت يا قتل بسياري از صحابه تدوين مجموعه اي از شيوه هاي گفتار، رفتار و كردار پيامبر (ص) ضروري نمود و اين امر مسلمانان را به سير و مغازي پيامبر(ص) رهنمون ساخت كه در واقع بعد از قرآن دومين موضوعي بود كه به رشته تحرير درآمد.

سيره نويسي در مدينه آغاز شدو مهم ترين و بهترين سيره ها مربوط به نسل هاي سه گانه سيره نويسان مدينه است. با دقت در آثار و احوال اين سيره نويسان در مي يابيم كه در قرن اول،سيره نويساني زيسته و احياناً مطالبي را به نگارش در آورده اند. سه نسل سيره نويسان مدينه عبارتند از: 1ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه چهاردهم فروردین 1389 توسط دکتر سیاوش یاری

ب - دربار

تنوع امور و ملزومات تشريفات جذاب دربار، همراهي و همكاري شمار زيادي از مقامات با درجات گوناگون را ضروري مي ساخت. آنها مي بايست با كمال دقت نظم را رعايت كرده و مقام مافوقشان را به دقت تعريف مي كردند و حتي رفتارشان در مورد اداي احترام به صورت رسمي مشخص شده بود. شان پادشاه ايجاب مي كرد كه هر امري به درستي انجام گيرد. همه اينها مستلزم يك كادر بزرگي از مقامات، دربانان و اشراف بود. بعلاوه محافظان سلطان، همراهان شخصي وي و محافظان كاخ نيز بودند و دربار مي بايست به ساكنان كاخ سلطنتي خدمت ارائه مي داد و كارگران را نيز مهمانداري مي كرد.
ارسال در تاريخ پنجشنبه بیستم اسفند 1388 توسط دکتر سیاوش یاری

1 - نظريه حكومت

نظريه سياسي اسلام در قرون ميانه بر آموزه هاي قرآن، سنت پيامبر (ص )، سلوك پيشينيان وتفكر يوناني استوار بوده است. سه آموزه اول را مي توان روي هم رفته به عنوان كلام اسلامي وسنت كه توسط حقوقدانان مسلمان توسعه وگسترش يافته و تا كنون نيز به عنوان نظريه وسازمان سياسي مورد توجه قرار گرفته اند و بنيان هاي حقوقي مسلمانان را تشكيل مي دهند دانست. فلاسفه يوناني عقايدي را مطرح كردند كه مبنايی براي توجيه عقلاني نهادهايي كه توسط مسلمانان مورد پذيرش قرار گرفته وتوسعه يافتند، گرديد. اين عقيده بدون شك تفسير فلسفي اي بدنبال داشت كه بر نگرش افراد نسبت به اين نهادها تاثير گذار بود.ادامه مطلب...
ارسال در تاريخ شنبه پانزدهم اسفند 1388 توسط دکتر سیاوش یاری
.: Weblog Themes By Blog Skin :.

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود